Home |  삼성전기 인기 게시판(100건) 10월 19일 11시 00분
출처 등록일 조회수 제목 글쓴이
naver 2021.10.19 10:52 28 모건스텐리 공매도 한계 bjoh****
naver 2021.10.19 09:50 26 여윽시 lkj1****
naver 2021.10.19 09:40 24 대단한 염소... ㅎㅎ jsw2****
naver 2021.10.19 09:47 22 어닝쇼크다 u137****
naver 2021.10.19 10:25 17 종합지수 2,480[1] dbqu****
naver 2021.10.19 10:11 14 상당히 오래갈거같다 slat****
naver 2021.10.19 09:26 12 오늘도 역시 t159****
naver 2021.10.19 10:31 12 맥쿼리 손절 bjoh****
naver 2021.10.19 10:41 11 우리가 남인가하고 쳐먹고 염병질한 더러운... ybob****
naver 2021.10.19 10:32 10 그래 개인들 던져라 chik****
naver 2021.10.19 09:58 10 삼성전자가 바닥을 친듯하다 lcj0****
naver 2021.10.19 09:53 8 아무리 그래도 chik****
naver 2021.10.19 10:01 8 마지막 공매도 탈탈터는 느낌 sohn****
naver 2021.10.19 09:39 8 밀리는거보니 u137****
naver 2021.10.19 09:33 8 정말 대다나다 대다네 jinh****
naver 2021.10.19 10:42 7 답답 jcs9****
naver 2021.10.19 09:39 7 실적발표 damo****
naver 2021.10.19 10:27 7 연말 원달러환율전망 yzah****
naver 2021.10.19 09:27 7 잡주 tryl****
naver 2021.10.19 10:40 7 오늘도 내리네.. afte****
naver 2021.10.19 10:33 7 RF PCB 정리한거 호재인데 ybka****
naver 2021.10.19 10:57 6 이놈만 파랭이네 clas****
naver 2021.10.19 10:43 6 맥쿼리 정리 거의 끝남 bjoh****
naver 2021.10.19 10:04 6 내가 생각해도 chik****
naver 2021.10.19 10:33 4 ㅇㅅㅁ youj****
naver 2021.10.19 10:13 4 반도체칩 부족 kyry****
naver 2021.10.19 10:44 3 그가 방금 말하네요 jsw2****
naver 2021.10.19 10:43 3 진짜 쓰렉 dltj****
naver 2021.10.19 09:24 3 [폐지해야할건 공매도제도아닌 시장조성자제... dcba****
naver 2021.10.19 05:20 3 애플 전기 상승 kjc0****
naver 2021.10.19 10:34 1 염부랄 한테 당했네 duri****
naver 2021.10.19 10:20 0 어디까지 가나 보자 ㅋ jinh****
naver 2021.10.19 09:44 0 질질질 하락하는 종목 rkrk****
naver 2021.10.19 00:08 0 염소 수염 뽑고싶너 jjh9****